Tarım Ticareti Göstergeleri

İstanbul Tarım Ticareti yürekin;zarfında bitki köklerinin geliştiği gıda eriyiklerinin akıtıldığı kanallara,gıda eriğine ve gıda eriğini sisteme veren ve yeniden toplayan…